DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

ATGĀDINĀJUMS PĀRBAUDĪT UN NODROŠINĀT DROŠU DUBULTĀS IEPLŪDES GĀZES GATAVOŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANU

Mēs novērtējam klientu mums izrādīto uzticību un mums ļoti rūp mūsu atbildība pret jums. Kā atbildīgs ražotājsmēs vēlamies garantēt, ka jūsu produkts tiek uzstādīts pareizi, droši un atbilstoši īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajām norādēm. Nepareizi pieslēgta gāzes plīts var radīt nopietnu potenciālas gāzes noplūdes izraisītu apdraudējumu – piemēram, aizdegšanās vai sprādziena risku – jums un jūsu mājsaimniecībai.

Ja jūsu mājoklī ir gāzes iekārta, ko ir uzstādījis pilnvarots, kvalificēts tehniķis atbilstoši rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, raizēm nav pamata. Mēs visiem klientiem stingri iesakām, ka gāzes iekārtas vienmēr jāuzstāda pilnvarotam un kvalificētam tehniķiem atbilstoši rokasgrāmatā norādītajam.

Ja jūsu gāzes plītij ir divas gāzes ieplūdes caurules, kā attēlots zemāk redzamajā attēlā, mēs mājās iesakām veikt tālāk norādīto pārbaudi.

MĀJAS PĀRBAUDE DUBULTĀS IEPLŪDES GĀZES GATAVOŠANAS IEKĀRTĀM

  • 1. Elektropanelī (drošinātāju kārbā) atslēdziet savā mājoklī elektrību
  • 2. Izslēdziet sava mājokļa galveno gāzes vārstu
  • 3. Lēni un piesardzīgi pavelciet gāzes gatavošanas iekārtu uz priekšu, lai skaidri redzētu tās aizmuguri
  • 4. Atrodiet neizmantoto ieplūdes vietu gāzes gatavošanas iekārtas aizmugurē
  • 5. Pārbaudiet, vai neizmantotā ieplūdes vieta ir noslēgta ar metāla uzgali, kā norādīts zemāk redzamajā attēlā
Ja neizmantotā gāzes ieplūdes vieta ir noslēgta ar metāla uzgalikā norādīts augstāk redzamajā attēlā, jūsu gāzes gatavošanas iekārta ir uzstādīta pareizi un jūs varat ar pārliecību turpināt produkta lietošanu.

Ja neizmantotā gāzes ieplūdes vieta nav noslēgta ar metāla uzgali vai plastmasas aizsargaizbāzni, jūsu produkts ir uzstādīts nepareizi. Tādā gadījumā nelietojiet produktu, kamēr kvalificēts tehniķis nav veicis nepieciešamās izmaiņas. Tāpat gādājiet, lai jūsu mājokļa galvenais gāzes vārsts paliktu aizvērts.

Lūdzu, sazinieties ar Beko, rakstot uz support@beko.com.pl, lai ziņotu par nepareizu jūsu gāzes gatavošanas iekārtas uzstādīšanu, sekojiet atbalsta komandas norādījumiem un nepieciešamības gadījumā sarunājiet bezmaksas pārbaudi un problēmas novēršanu uz vietas.